Antygen śluzowy M posiada skład chemiczny identyczny z antygenem otoczkowym pałeczek Klebsiella. Może występować u pałeczek zawierających antygen O i K (forma M, O, K) lub w komórkach bezotoczkowych

O (forma M, O). Inną odmianą będzie obecność antygenu M u form szorstkich (M, R, K) lub form szorstkich pozbawionych otoczki (M, R).

Właściwości fizjologiczne. Pałeczki otoczkowe należą do zarazków dość opornych na działanie szkodliwych warunków zewnętrznych. W środowisku wilgotnym giną po 1 godzinie w temp. 328 K (55°C). Wysuszone

Leave a Reply