Antygen otoczkowy K występuje w formach gładkich (S) pałeczek Klebsiella, jak również w formach R. Zbudowany z substancji wielocu- krowej wytrzymuje ogrzewanie w 373 K (100°C) przez dwie godziny. Stosując odczyn pęcznienia otoczek udało się odróżnić 82 typy serologiczne antygenu K. Związane to jest z różnymi właściwościami chemicznymi

i serologicznymi wielocukrów otoczkowych. .Klasyfikacja-‚ serologiczna pałeczek Klebsiella została oparta na antygenie somatycznym, grupowo swoistym oraz antygenie otoczkowym K specyficznym dla poszczególnych serotypów.

Obecność otoczki nie jest cechą stałą tych bakterii. Można z materiału chorobowego wyosobnić szczepy bezotoczkowe, które pojawiają się prawdopodobnie pod wpływem działania antybiotyków oraz substancji dysgenetycznych (np. żółć, sole żółciowe). Można uzyskać je również przez pasaż pałeczek otoczkowych w hodowli bulionowej z dodatkiem żółci.

Leave a Reply